Hình Thức Hoàn Tiền

Tmobile368 chấp nhận hoàn tiền trong các trường hợp dưới đây:

  • Sản phẩm không tương thích với thiết bị của người dùng
  • Sản phẩm không giống với mô tả

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp hình ảnh, video chứng minh sản phẩm thuộc các trường hợp trên. Tmobile368 có quyền từ chối hoàn tiền nếu sản phẩm không đúng như khách hàng mô tả

Sau khi xác nhận đúng tinh trạng sản phẩm, Tmobile368 tiến hành nhận lại hàng và hoàn tiền trong vòng 7 ngày làm việc

  • Khách hàng gửi trả đơn về cho Tmobile368 theo hướng dẫn của tư vấn viên
  • Khách hàng gửi thông tin chuyển khoản
  • Tmobile368 thanh toán hoàn tiền sau khi nhận được sản phẩm