Hình Thức Thu Cũ Đổi Mới

Chương trình áp dụng với:

1. Sản phẩm áp dụng thu cũ: Tất cả sản phẩm micro Voicepro (Tmobile368)

2. Sản phẩm áp dụng lên đời: Tất cả sản phẩm micro Voicepro (Tmobile368)

3. Thời gian áp dụng: Không giới hạn

4. Áp dụng với khách hàng của Tmobile368 trên mọi nền tảng Website, Fanpage, Shopee, Lazada, Tik Tok, trực tiếp.

Điều kiện áp dụng cụ thể

Quy trình cụ thể

Để được hỗ trợ vui lòng liên hệ: