Micrô cổ ngỗng Saramonic UMIC-M2 hoàn hảo cho bộ trộn âm hoặc hệ thống không dây.